Om studiematerialet

Svenska för invandrare i Finland (SFIF) är ett nätbaserat studiematerial som kan användas av lärare och studerande inom den fria bildningen för undervisning i svenska. Materialet passar speciellt bra som komplement till Natur och Kulturs läromedel Mål 1 och Mål 2. Del 1 hör ihop med Mål 1 och Del 2 med Mål 2.

Studerande kan även med lärares handledning använda materialet för självstudier.

 

Kontakt:

Närpes vuxeninstitut: vuxenintitutet@narpes.fi