Alla helgons dag

Alla helgons dag är en kristen högtid som firas till de dödas åminnelse. I Finland är Alla helgons dag en allmän helgdag, en lördag, mellan den 31 oktober och den 6 november (oftast lördagen i vecka 44). Det här är en gammal tradition. Man trodde att de döda återvände när sommaren slutade och vintern började. Människor tände ljus och eldar för att de döda skulle hitta hem och därför har vi den moderna seden att tända ljus, smycka och vaka över anhörigas gravar.