Bänkskuddardagen – penkkis

Bänkskuddardagen är sista dagen abiturienterna (de som ska skriva studentexamen) går i skolan. Ämnena vid studentexamensproven är:

  • Modersmålet (finska, svenska eller samiska) Eller för invandrare – svenska eller finska som andra språk,
  • det andra inhemska språket (finska eller svenska),
  • främmande språk (engelska, tyska, franska, ryska, spanska),
  • matematik
  • och realämnen (fysik, kemi, biologi, geografi, religion, psykologi, filosofi, hälsokunskap, historia och samhällslära).

Fler ämnen kan skrivas som frivilliga.

De enskilda proven är sex timmar långa. Modersmålsprovet består alltså av två olika prov som hålls två olika dagar och består av ett prov i textkompetens och ett essäprov, båda i form av uppgifter utgående från material som delas ut på provtillfället. För språken hålls en hörförståelse en dag och den skriftliga delen med läsförståelse, grammatik och uppsats en annan dag. För resten av ämnena genomförs proven under en dag. För språk finns olika prov för kort, medellång eller lång lärokurs (beroende på när eleven inlett sina studier i språket) och för matematik för lång eller kort lärokurs.

Traditionellt slutar gymnasiekurserna på tredje klassen inför sportlovet i slutet på februari, varefter man är fri att förbereda sig för studentskrivningarna. Skolans slut firas med bänkskuddardagen (”penkkis”), då abiturienterna klär ut sig och kör omkring på hemorten i lastbilar eller på traktorflak.