Internationella kvinnodagen

Den internationella kvinnodagen firas den 8 mars. Den första internationella kvinnodagen firades redan år 1911. Då var det ännu ovanligt att kvinnor hade rösträtt i val. Bara i några länder fick kvinnorna rösta. Därför var kvinnodagens viktigaste mål att få rösträtt åt alla kvinnor. Kvinnorna fick rösträtt i Finland redan år 1906. Finland var det tredje landet i världen som gav kvinnorna rätt att rösta. Kvinnlig rösträtt infördes redan 1838 i den brittiska kolonin Pitcairn. I USA blev Wyomingterritoriet först med kvinnlig rösträtt 1869 och första presidentvalet i USA där kvinnor deltog var i november 1920. Däremot fick kvinnorna i Frankrike rösträtt först 1944 och i Italien 1946. I Schweiz fick alla kvinnor rösträtt först år 1971! Nu firar vi kvinnodagen också av andra orsaker, till exempel vill vi påminna om att kvinnor över allt i världen borde få studera och jobba på samma villkor som männen. På kvinnodagen talar vi speciellt mycket om hur svårt kvinnorna i fattiga länder har det.