Kalevala – det finska nationaleposet

Elias Lönnrot föddes 1802 och han var en författare. Han forskade mycket i folkdiktning och språk. Han är främst känd för sin sammanställning av det finska nationaleposet Kalevala. Lönnrot reste omkring i östra Finland och samlade in material (muntliga berättelser och sånger, som han skrev på papper). Det här materialet blev sedan Kalevala. Lönnrot har också skrivit några egna verser (man tror att ungefär 3 procent är hans eget material). Den första upplagan av Kalevala kom ut 1835. Kalevala är Finlands och Estlands nationalepos, en hjältedikt i 50 sånger, skrivet på vers. Rytmen i verserna är mycket viktig.

Väinämöinen är den viktigaste hjälten i Kalevala. Han möter stora äventyr och trolldom. Bland annat besöker han underjorden och tar sig levande tillbaka. Ibland säger man att det är han som skapat världen.

Ilmarinen var Väinämöinens kamrat. Han är framgångsrik friare till Pohjolas sköna jungfru. Han är fridsam, allvarlig och mycket ärlig, men också en smula enfaldig och lättledd. Enligt sagan är han en skicklig smed, och det är han som smidit himlen.

Lemminkäinen beskrivs som en munter och ungdomlig hjälte som var glad i (=älskade) kvinnor. Lemminkäinens mor, som var magikunnig, tvättade honom rituellt vilket gav honom stor visdom och förmågan att sjunga. Med sin magi fick hon honom senare även att återuppstå från de döda.

Ukko skapade och uppehöll ordning i världen. Det var bland annat han som ansvarade över vädret, men även för skörd och naturhändelser. Han beskrivs som en bredaxlad, vithårig man med böljande skägg och ett flammande svärd i handen.

Louhi är gudinnan över de döda, och bor i dödsriket Pohjola.

 

Tips: Mauri Kunnas har skrivit en barnbok som heter ”Hundarnas Kalevala”. Där kan man bekanta sig med historierna ur Kalevala på ett roligt och lätt sätt.