Kapitel 9. och 10. –  Övningar

Övning: Inledande av bisats

Presens: det som händer just NU :  Jag sitter i skolan.

Perfekt: Det som har börjat före nu och har slutat före nu:  Jag har åkt till skola.

Det som har börjat före nu (och fortsätter nu):  (…och jag är där nu.)

Jag har borstat tänderna

 

Futurum: Det som händer efter nu:  Jag ska åka hem klockan två.

Men man kan också använda presens eller kommer att om man pratar om det som händer efter nu:
Jag åker hem klockan två. Jag kommer att vara trött klockan två. (=prognos)

 

Preteritum: Det som slutade före nu, vid en bestämd tidpunkt Man vet exakt när det slutade: t.ex. igår, förra veckan, 1994, när jag var liten.:
Jag satt i skolan igår.

Pluskvamperfekt (el. Preteritum perfekt): Något som hände före preteritum.:
Jag hade åkt till skolan. Jag hade borstat tänderna.

Futurum preteritum: Något som planerades efter preteritum:
Jag skulle åka hem klockan två.

Lyssna på diktamen och skriv vad du hör!

Lyssna på diktamen och skriv vad du hör!

Övning: