Om studiematerialet

Svenska för invandrare i Finland (SFIF) är ett nätbaserat studiematerial som kan användas av lärare och studerande inom den fria bildningen för undervisning i svenska. Materialet passar speciellt bra som komplement till Natur och Kulturs läromedel Mål 1 och Mål 2. Del 1 hör ihop med Mål 1 och Del 2 med Mål 2.

Studerande kan även med lärares handledning använda materialet för självstudier.

Studiematerialets ägare och ansvarig utgivare:

Utvecklande av inlärningsmiljön Svenska för invandrare i Finland, SFIF, startade i projektet Delaktig i Finland/Kust-Österbottens samkommun, K5. Numera är Närpes stad ägare och ansvarig utgivare tillsammans med Närpes vuxeninstitut, Malax-Korsnäs medborgarinstitut, Kristinestads medborgarinstitut, Kaskö medborgarinstitut samt Svenska arbetarinstitutet i Helsingfors.

Studiematerialet är skapat av: Annika Makarevitch, lärare på invandrarlinjen, SÖFF

YouTube-videon är skapade av: Jaana Gröndahl

Kontakt:

Närpes vuxeninstitut: vuxenintitutet@narpes.fi

Finansiär: Arbets- och näringsministeriets projekt ”Delaktig i Finland” och Svenska kulturfonden

Arbetsgrupp:

Kust-Österbottens samkommun, K5:

  • Lilian Ivars

Närpes vuxeninstitut:

  • Annika Makarevitch
  • Annica Eklund
  • Sofia Mickelsson

Malax-Korsnäs medborgarinstitut:

  • Christina Nygård

Kristinestads medborgarinstitut:

  • Maj-Lis Storsjö-Korpihalkola

Svenska Arbetarinstitutet, Helsingfors

  • Jenny Kajanus

iTronic Oy:

  • Johanna Björkell

Språkgranskare: Göran Sundqvist

Inledande sammanställare av materialet, videon: Jaana Gröndahl, 2011-2013

Genomläsning: arbetsgruppen, Annette Jansson och Jenny Kajanus

Upplägg och tekniskt förverkligande: Johanna Björkell, IT-pedagog, forskare och FM, iTronic Oy

Bildreferenser: Alla bilder som förekommer i materialet är Creative Commons licens 2.0 eller 3.0. En referenslista hittar du HÄR

Copyright 2014-2015: Kust-Österbottens samkommun K5, Närpes stad och Annika Makarevitch