Om SFIF

Välkommen till hemsidan: Svenska för invandrare i Finland, SFIF

Svenska för invandrare i Finland (SFIF) är ett nätbaserat studiematerial som kan användas av lärare och studerande inom den fria bildningen för undervisning i svenska.

Här kan du studera svenska i kombination med samhällskunskap via din egen dator. Svenska för invandare i Finland, SFIF är ett hjälpmedel som gör det lättare att studera när den studerande har tid.

Hjälp med att komma igång med SFIF får du genom att kontakta din kommuns medborgarinstitut. Medborgarinstitutens språklärare hjälper dig vid starten och kan sedan finnas med som handledare under studierna.

•    Kaskö medborgarinstitut
•    Kristinestads medborgarinstitut
•    Malax-Korsnäs medborgarinstitut
•    Närpes vuxeninstitut
•    Helsingfors svenska arbetarinstitut

Svenska för invandrare i Finland har utarbetats som en del av projektet Delaktig i Finland/K5 (DiF/K5). Projektet omfattar kommunerna Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad. Helsingfors svenska arbetarinstitut har bidragit med korrekturläsningen av textmaterialet. Svenska kulturfonden har beviljat ett tilläggsbidrag för att göra utformningen av inlärningsmiljön klar.

För kontakt eller frågor:
annika.makarevitch@narpes.fi

Delaktig i Finland

Inrikesministeriet har initierat till ett landsomfattande projekt som har arbetsnamnet ”Delaktig i Finland” och som pågår under tiden 1.2.2011-30.6.2013.

Projektet Delaktig i Finland – K 5 (DiF)
är ett av 16 delprojekt i Finland.
Delaktig i Finland är indelat i fyra
finlandsvenska projekt :
Delaktig i Finland huvudstadsregionen Delaktig i Finland i K5 Delaktig i Finland i Raseborg Delaktig i Finland Vasa

DiF och på finska Osallisensa Suomessa är ett av de största pågående projekten med målet att effektivisera invandrarnas integration i enlighet med den nya Integrationslagen, som trädde i kraft 1.9.2011. Genom olika försök utvecklas modeller bland annat för integrationsutbildningen. Modellerna tas i bruk i hela landet efter försöken. I framtiden ska även en bestående lagstiftning utfärdas gällande utbildning för invandrare.

Om DiF i K5

Du som är arbetsinvandrare och behöver lära dig svenska, samhällskunskap och tycker om att vara på datorn. Anmäl dig till Svenska I eller Svenska II med flerformsundervisning eller individuell undervisning.
Kontakta:  Kaskö medborgarinstitu, Kristinestads medborgarinstitut, Malax-Korsnäs medborgarinstitut eller Närpes vuxeninstitut.

Inom K5-området satsar vi i projektet på att skapa goda förutsättningar för arbetsinvandrare att lära sig svenska språket och samhällskunskap. Eftersom arbetsinvandrarna arbetar dagtid blir utmaningen att skapa nya inlärningsmodeller som passar för kvälls- och veckoslutsstudier. Språklärarna inom områdets fyra medborgarinstitut dvs. Malax-Korsnäs, Kaskö, Kristinestads medborgarinstitut och Närpes vuxeninstitut kommer att i förlängningen kunna undervisa genom den virtuella språkinlärningsmiljön. En stor fördel är att involvera medborgarinstitutens lärare som från tidigare är vana vid flexibla undervisningstider. Språklärarna får genom projektet nya verktyg för sin undervisning. En annan viktig resurs är det välutbyggda fiberbredbandet som möjliggör virtuella studier var än man bor inom K5-området.

Till projektets arbetsuppgifter hör också att utveckla information och rådgivning för invandrare under den första integrationstiden. Ett gemensamt Integrationsprogram, samt andra utvecklingsplaner för K5-området kommer att uppgöras.

 

Projektkoordinator för Delaktig i Finland/ K5
Lilian Ivars
E-post: lilian.ivars[at]K5.fi
Telefon: 0503692358