Samernas nationaldag 6.2

Samerna är en ursprungsbefolkning. Samerna bor i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Det finns ca 70 000 samer. Samerna har en till stor del gemensam kultur och levde ursprungligen som nomader. Det finns ett tiotal språkvarianter av samiska, vilka ingår i den finsk-ugriska språkfamiljen. Många samer lever av renskötsel eller turism.