Johan Ludvig Runeberg

Johan Ludvig Runeberg är finländsk nationalskald, född 5 februari 1804 i Jakobstad, död 6 maj 1877. Runeberg diktade på svenska, och hans verk är översatta till finska och många andra språk.

1815 elev vid Vasa trivialskola
1822 student vid universitetet i Åbo
1823 i december av ekonomiska omständigheter tvingad ta jobb (som informator) hos kapten Enehjelm i Saarijärvi
1826 återkom i januari till Åbo och fortsatte studierna
1827 kandidatexamen den 13 juni, fil. magister 10 juli, universitetet brann den 4 september
1828 om hösten öppnades universitetet i Helsingfors
1828 förlovad med Fredrika Tengström, ärkebiskopens brorsdotter
1830 amanuens vid konsistorium, docent i vältalighet
1831, den 15 mars öppnades Helsingfors lyceum på initiativ av Runeberg, Nervander och Lille
1831 gift med Fredrika Tengström
1832–1837 utgav Helsingfors morgonblad, en litterär veckotidning
1837 lektor i romerska litteraturen vid gymnasiet i Borgå. I maj detta år höll studenterna i Helsingfors en avskedsfest för honom
1838 prästvigd
1839 erhöll 20 december Svenska akademiens stora guldmedalj
1842 lektor i grekiska
1844 professors titel
1851 besökte Sverige i juni
1854–1856 psalmboksarbete, den slutliga redaktionen
1857 lades till grund för den nya psalmboken
1857 teologie doktor
1857 avsked från lektorstjänsten med bibehållande av löneförmånen
1863 träffades under en jaktfärd av ett slaganfall, från vilket han inte reste sig
1877 dog i Borgå den 6 maj
1885 avtäcktes i Helsingfors den 6 maj hans staty i brons, utförd av sonen Walter Runeberg.

Hennes första riktigt kända bok heter ”Pippi Långstrump” och den skrev hon 1945. Pippi är en flicka som gör vad hon vill. Hon bor ensam med hästen ”Lilla Gubben” och apan ”herr Nilsson” i ett hus som heter Villa Villekulla. Hon är världens starkaste tjej. Pippis bästa vänner heter Tommy och Annika. Hon har också en kappsäck full med guldpengar. Hennes pappa har gett henne den. Han är sjörövarkapten och bor i Söderhavet.

Astrid skrev också många andra populära böcker om barn som är starka. Emil i Lönneberga är en pojke som gör en massa hyss, men han är egentligen mycket snäll.

Det finns många filmer och tv-serier om hennes figurer. Astrids böcker är översatta till nästan alla språk i världen.

År 2002 dog Astrid Lindgren, när hon var 95 år gammal, men hennes figurer lever för alltid.